Om oss

Mamselle Marcattas sagopåsar är sprungna ur flera års erfarenhet av arbete med berättande för barn.

CattaCatarina Jacobsson är nu skolbibliotekarie på en F-9-skola i Skåne och därmed tillbaka till den nära kontakten med barnen och med bl a Läslyftet och berättande i tjänsten. Har tidigare haft olika bibliotekarietjänster – på folkbibliotek, på skolbibliotekscentraler, som utredare och som skolbibliotekskonsulent. Cyklar annars mest omkring på långfärdscykeln.

MarikaMarika Alneng är bibliotekspedagog i Stockholm med inriktning på lärande och läsfrämjande för barn och unga. Har initierat och drivit flera läs- och berättarfrämjande projekt och är intresserad av Maker-kulturen där traditionellt hantverk kombineras med modern teknik. Syr annars mest i linne och flätar lysdioder.